Hoved Virksomhet Gross Profit vs. Gross Margin: Hva er forskjellen?

Gross Profit vs. Gross Margin: Hva er forskjellen?

Horoskopet Ditt For I Morgen

Bruttofortjeneste og bruttomargin er beregninger som måler bedriftens fortjeneste når det gjelder omsetning og kostnad for solgte varer, men en er mye mer nyttig for å sammenligne bedriftens ytelse til konkurrentene dine.Gå til seksjonen


Sara Blakely lærer selvlagd entreprenørskap Sara Blakely lærer selvlagd entreprenørskap

Spanx-grunnlegger Sara Blakely lærer deg taktikk om bootstrapping og hennes tilnærming til å finne opp, selge og markedsføre produkter som forbrukere elsker.hvordan starte stand up komedie
Lære mer

Hva er brutto fortjeneste?

Et selskaps bruttofortjeneste er inntektsmengden som er igjen etter å ha trukket kostnadene for å produsere og selge produktene fra den totale salgsinntekten. Mens totalinntektene indikerer hvor mye penger et selskap mottar i bytte for å selge sine varer, gjenspeiler bruttofortjenesten hvor mye penger det faktisk tjener på dette salget siden det påvirker kostnaden for solgte varer (COGS).

Bruttofortjeneste er en verdifull beregning fordi den viser om selskapets produksjonsprosess må være mer eller mindre kostnadseffektiv i forhold til inntektene. For eksempel, hvis bruttofortjenesten synker på grunn av en økning i fraktkostnadene, kan du prøve å bytte til en billigere frakttjeneste eller redusere vekten på produktemballasjen.

Hva er bruttomargin?

Bruttomargin - også kalt bruttomargin, bruttomarginprosent eller brutto fortjenesteprosent - er prosentandelen av selskapets inntekter som er større enn kostnadene for solgte varer (COGS). Dette økonomiske forholdet viser hvor effektivt en virksomhet genererer inntekter sammenlignet med å håndtere produksjonskostnadene.En virksomhet har som mål å ha så høy bruttomargin som mulig. En høy bruttomargin indikerer at et selskap tjener mer på produktsalg og har mer kontantstrøm for å betale for indirekte driftskostnader, ansette ekstra arbeidskraft, betale gjeld eller investere i vekst for fremtiden.

Sara Blakely underviser i egenprodusert entreprenørskap Diane von Furstenberg lærer å bygge et motemerke Bob Woodward lærer etterforskende journalistikk Marc Jacobs underviser i motedesign

Gross Profit vs. Gross Margin: Hva er forskjellen?

Bruttofortjeneste og bruttomargin måler begge selskapets lønnsomhet ved hjelp av inntekter og kostnad for solgte varer (COGS), men det er en viktig forskjell. Bruttofortjeneste er et fast dollarbeløp, mens bruttomarginen er et forhold. Det faktum at bruttomarginen er en prosentandel, gjør det til en nyttig beregning for bedriftseiere å sammenligne marginen mot bransjestandarden eller konkurrentene. For eksempel, hvis du starter en ny liten bedrift, ville det ikke være fornuftig for deg å sammenligne brutto fortjeneste med en stor etablert konkurrent som tjener millioner av dollar mer i inntekter. I stedet kan du sammenligne bruttomarginene fordi begge bruttomarginprosentene er uttrykt i forhold til størrelsen på hvert selskaps inntekter og COGS.

Hvordan beregne bruttofortjeneste

For å beregne bruttofortjeneste, trekker du kostnadene for solgte varer (COGS) fra den totale salgsinntekten, som vist i denne ligningen:Skjermbilde 2021-03-23 ​​klokka 12.10.47 PM 2

I ligningen representerer inntektene den totale mengden penger tjent med produktsalg, og COGS representerer de variable direkte kostnadene ved å produsere produkter - kostnader som råvarer, utstyr, arbeidskraft og frakt. Ved beregning av bruttofortjeneste kan noen selskaper erstatte nettosalg i stedet for totalinntekt. Nettoomsetningen er lik den totale inntekten, bortsett fra at den trekker prisen på refunderte eller returnerte salg, kvoter og rabatter.

MasterClass

Foreslått for deg

Nettkurs undervist av verdens største sinn. Utvid din kunnskap i disse kategoriene.

Sara Blakely

Underviser selvlaget entreprenørskap

Lær mer Diane von Furstenberg

Lærer å bygge et motemerke

Lær mer Bob Woodward

Underviser undersøkende journalistikk

Lær mer Marc Jacobs

Underviser motedesign

Lære mer

Hvordan beregne bruttomargin

For å beregne bruttomarginen trekker du kostnaden for solgte varer (COGS) fra den totale salgsinntekten og deler tallet med den totale salgsinntekten, som vist i følgende ligning:

Skjermbilde 2021-03-23 ​​kl.11.44.00 2

I likhet med formelen for bruttofortjeneste representerer inntektene den totale mengden penger tjent med produktsalg, og COGS representerer produktets produksjonskostnader som svinger basert på mengden produksjon.

hvordan dyrker du et ferskentre

5 typer fortjenestemetoder

Tenk som en proff

Spanx-grunnlegger Sara Blakely lærer deg taktikk om bootstrapping og hennes tilnærming til å finne opp, selge og markedsføre produkter som forbrukere elsker.

Vis klasse

Det er forskjellige beregninger du kan bruke til å spore selskapets økonomiske helse og lage selskapets regnskap:

  1. Bruttofortjeneste : Bruttofortjeneste er mengden inntekt som er igjen etter å ha trukket kostnadene for solgte varer (COGS) fra den totale salgsinntekten. Denne beregningen indikerer om selskapets produksjonsprosess må være mer eller mindre kostnadseffektiv i forhold til inntektene.
  2. Netto inntekt : Beregn beregningen av nettoinntekten ved å trekke totale utgifter fra totalinntekten for å se nøyaktig hvor mye et selskap tjener (et nytt overskudd) eller taper (et nettotap). Et selskaps nettoinntekt over tid er en god indikator på hvor godt eller dårlig lederteamet driver selskapet.
  3. Driftsresultat : For å beregne driftsresultat eller inntjening før renter og skatter (EBIT), trekk driftskostnadene - som inkluderer overheadkostnader som husleie, markedsføring, forsikring, bedriftslønn og utstyr - fra bruttofortjeneste. Investorer finner EBIT nyttig for å bestemme selskapets økonomiske ytelse fordi det ikke tar hensyn til poster som er utenfor ledelsens kontroll.
  4. Brutto fortjenestemargin : En brutto fortjenestemargin er prosentandelen av genererte inntekter som er større enn COGS. For å beregne brutto fortjenestemargin, del bruttoinntekt med inntekt og multipliser resultatet med 100.
  5. Nettofortjenestemargin : Netto fortjenestemargin er forholdet mellom nettoresultat og total inntekt uttrykt i prosent. For å beregne nettovinstmarginen, del nettoinntekten din med totalinntekt og multipliser svaret med 100.

Vil du lære mer om virksomhet?

Få MasterClass Year Membership for eksklusiv tilgang til videoleksjoner som blir gitt av forretningsarmaturer, inkludert Sara Blakely, Chris Voss, Robin Roberts, Bob Iger, Howard Schultz, Anna Wintour og mer.


Caloria -Kalkulator